• Ball ice molds

    Bollisformar

    Våra patenterade isformar kontrollerar vattenfrysningsprocessen. Våra isformar isolerar och tar bort alla luftbubblor och föroreningar i vattnet innan de fryses inuti isbollarna eller kuberna.