• Cube ice molds

    Kubisformar

    Våra patenterade isformar kontrollerar vattenfrysningsprocessen. Våra isformar isolerar och tar bort alla luftbubblor och föroreningar i vattnet innan de fryses inuti isbollarna eller kuberna.